Vanaf 9 april werkzaamheden fietsoversteken Bredaseweg

De gemeente Tilburg start maandag 9 april met het aanpassen van enkele fietsoversteekplekken op de
Bredaseweg. Door de nieuwe inrichting zijn fietsers die gaan oversteken beter zichtbaar voor het autoverkeer. De fietsers hebben ook beter zicht op het autoverkeer wat uiteraard veiliger is.

Het gaat om aanpassingen op de kruisingen met De Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, de Zwartvenseweg en de Warandelaan. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden vier weken. Op dinsdag 3 april en woensdag 4 april worden tijdelijke doorsteken in de bermen tussen het fietspad en de rijbaan gemaakt als voorbereidende werkzaamheden. Op de Bredaseweg zijn in het gedeelte vanaf het Shell-station tot de Reeshof drie oversteeklocaties voor fietsers. Het zijn oversteekplekken met verkeerslichten, maar fietsers hebben beperkt de ruimte om zich op te stellen. Door het fietspad op deze drie locaties iets op te schuiven, ontstaat meer opstelruimte.

Werkzaamheden

 • Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg
  Aan de westzijde van deze kruising wordt aan beide zijde van de Bredaseweg het fietspad
  opgeschoven. Belijning wordt aangepast om de doorgaande fietsroute te verduidelijken.
 • Zwartvenseweg
  Aan de zuidzijde van deze kruising wordt het fietspad opgeschoven
 • Warandelaan
  Aan de zuidzijde van deze kruising wordt bij beide oversteken het fietspad opgeschoven.
  Tijdelijke verkeersmaatregelen

De werkzaamheden worden per locatie afgewerkt. Op de locaties waar gewerkt wordt is het fietspad
afgesloten. Ook een van de twee rijstroken voor het autoverkeer wordt afgesloten. Het fietsverkeer wordt
omgeleid over deze rijstrook. Tussen het autoverkeer en fietsverkeer staat een betonnen barrière om de
veiligheid van de fietsers te garanderen. Ook wordt er tijdelijk een rijstrook van de Burgemeester Baron van
Voorst tot Voorstweg afgesloten.

Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.