WERKGEVERS

Home

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website www.tilburgfietst.nl is ontwikkeld en wordt beheerd en gehost door communicatiebureau Attacom. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy en persoonlijke informatie van de bezoekers van deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verzameld worden via www.tilburgfietst.nl, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan uw naam, e-mailadres en eventuele andere gegevens die u vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bericht omvatten.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dit betekent dat als u ons een vraag stelt via e-mail, wij uw gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketing, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.tilburgfietst.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.tilburgfietst.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.tilburgfietst.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de wijze waarop www.tilburgfietst.nl omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Website: www.tilburgfietst.nl
E-mail: info@attacom.nl
Adres: Minervum 7166-A / 4817 ZN / Breda.