Selecteer een pagina

Vanaf 2025 alleen nog elektrisch vrachtverkeer binnen ringbanen Tilburg

vrijdag 8 januari 2021 | Mobiliteit, Nieuws

Vanaf 1 januari 2025 is er binnen de Tilburgse ringbanen alleen nog plek voor vrachtwagens en bestelauto’s die elektrisch rijden. De gemeente wil daarvoor een Zero Emissie zone Stadslogistiek (ZES) invoeren. Dit geldt niet voor de ringbanen zelf.

Met ZES draagt de gemeente bij aan een gezonde en levendige stad. Op dit moment is er binnen hetzelfde gebied al lange tijd een milieuzone voor vrachtwagens. Als tussenstap naar ZES in 2025 scherpt de gemeente de toegangseisen voor vrachtwagens aan naar emissieklasse 6. Op dit moment is die norm emissieklasse 4. Met deze stappen wordt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof verlaagd en verbeteren we de luchtkwaliteit. Een emissieklasse van een auto geeft aan hoe schoon deze auto is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de auto.

Gezond en gelukkig in Tilburg

De gemeente wil een fijne, duurzame stad zijn, waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. De invoering van de emissiezone is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de landelijke afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord: een jaarlijkse besparing van 1 miljoen ton CO2 vanaf 2030. Om dit doel te behalen, moeten alle grote steden in Nederland ZES invoeren. Gemeente Tilburg is één van de koplopers. Ook gemeente Rotterdam, Amsterdam, maar ook kleinere steden als Leiden, Groningen, Haarlem, Zwolle, Delft, Nijmegen en Assen hebben al een besluit genomen voor de ambitie voor ZES en ca. 25 andere gemeenten volgen snel, naar verwachting. De invoering hiervan is al eerder als wens opgenomen in het Bestuursakkoord voor Tilburg. Met dit besluit wordt de eerste stap gezet.

De nieuwe regels gelden in principe voor alle bestelwagens en vrachtauto’s binnen de genoemde zone. Tilburg volgt daarmee de landelijke afspraken over het invoeren van de milieu- en zero emissie zones. Er komt een aantal uitzonderingen en overgangsregelingen. Deze regels worden door het ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2021 in wetgeving vastgelegd en zijn ook opgenomen in de Landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek: op weg naar zero-emissie. De komende tijd volgt de verdere uitwerking via een Verkeersbesluit en een lokaal ontheffingenbeleid. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit de stad, het ministerie van I&W en de B5 partners uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Breda en Roosendaal.

Marktpartijen krijgen 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden op de invoering van de ZE-zone voor Stadslogistiek. Bij de verdere uitwerking is oog voor maatregelen die ondernemers gaan helpen bij de overgang naar ZES. Zo kunnen ondernemers vanaf begin volgend jaar al gebruik maken van de landelijke subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s. De gemeente doet daarnaast onderzoek naar de behoefte onder het bedrijfsleven naar de laadinfrastructuur. Die mag geen belemmering zijn voor de overgang naar ZES. Ook bekijkt de gemeente hoe initiatieven van ondernemers uit de stad zijn te ondersteunen.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven die bijdragen aan de ambitie van Tilburg: een emissieloze binnenstad. Zoals een innovatieve manier om hybride auto’s automatisch te laten overschakelen naar elektrisch rijden zodra zij een specifieke zone binnenrijden.

SJEES MAGAZINE #3 NU ONLINE!

Met o.a. Olympisch schermer Bas Verwijlen, Op de fiets in Winters Tilburg, slaapexpert Mark Schadenberg en fijne pietspaden door weer en wind.

Abonneer gratis op Sjees Magazine >

Tip de  redactie

Heb jij leuk nieuws over fietsen of andere vormen van duurzame mobiliteit in Tilburg e.o.?

Geef jouw nieuws door aan onze redactie >

Meer nieuws

Over de kop bij de Tilburgse Fietskermis

Over de kop bij de Tilburgse Fietskermis

Ook zo'n zin in de aankomende Tilburgse Kermis? Kom dan alvast op de fiets naar 't Pieter Vreedeplein! Daar is namelijk op zaterdag 9 juli van 11h00 tot 17h00 de 'Tilburgse FietsKermis". Op deze...

Lees meer