Selecteer een pagina

Nieuwe voorzitter Fietsforum Tilburg

Stichting FietsForum Tilburg werkt met steun van de gemeente Tilburg aan het verbeteren van het fietsklimaat in Tilburg en de regio. Daarnaast zet ze zich actief in om het fietsgebruik onder de Tlburgse bevolking te stimuleren. Sinds mei 2019 heeft het FietsForum een nieuwe voorzitter in de persoon van Rob van Mierlo. De voorzittersrol werd tot eind december 2018 bekleed door Marc Dols.

Van Mierlo, van huis uit sociaal-geograaf, wil zijn kennis en ervaring inzetten om met het FietsForum van de gemeente Tilburg weer een prominente fietsstad te maken. β€˜β€™Het kan toch niet zo zijn dat onze stad, eens toonaangevend qua fietsverkeer, nu niet eens meer in de top 100 van fietssteden in Nederland staat! Het FietsForum kan de gemeente Tlburg helpen om binnen enkele jaren weer een plaats in de top 10 te bereiken.’’

FietsForum Tilburg zet zich op vier manieren in om van Tilburg een fietsvriendelijke stad te maken:

  • door gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren;
  • door te lobbyen voor het belang van het fiets op diverse beleidsterreinen;
  • door het fietsen te promoten onder burgers, organisaties, instellingen en bedrijven;
  • door te monitoren welke knelpunten zich voordoen en welke oplossingen denkbaar zijn.

Het FietsForum heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers en werkt nauw samen met Tilburg Fietst. Kijk voor meer info op www.fietsforumtilburg.nl.